Julbord på Lögnäs Gård

http://www.lognasgard.se/version3/innehall2/julbord.htm