Sportlovsaktiviteter på tunnelbygget

På sportlovet har vi ett klurigt tunnelpyssel i utställningen med vinst varje gång.
Missa inte heller att delta i en spännande gratis barnguidning som vi har varje dag kl 13.
Från den 17 feb. t.o.m. 22 feb.

http://www.hallandsasen.se/sv/objekt/utstallningen-om-hallandsastunneln.aspx?cid=76