Styrelsen Destination Hallandsåsen ek. förening

Det är vi som sitter i styrelsen för Destination Hallandsåsen:
 
Ordförande: Bo Nelding
Sekreterare: Peter Wallgren
Kassör: Inger Nilsson
Ledamot: Helene Nilsson
Ledamot: Linus Nilsson
Ledamot: Bent Jensen
Ledamot: Anna Sjöstrand

Suppleant: Rune Lindgren
Suppleant: Ingrid Persson Skog