Styrelsen Destination Hallandsåsen ek. förening

Det är vi som sitter i styrelsen för Destination Hallandsåsen:
 
Ordförande: Magnus Carlén
Sekreterare: Brigitte Fitzner
Kassör: Inger Nilsson
Ledamot: Johan Eriksson
Ledamot: Johan Källén
Ledamot: Alexander Malmnäs
Ledamot: Kerstin Hallenheim

Suppleant: Rune Lindgren
                     

  • Följ oss
  • Instagram
  • Facebook
/backnet/media_archive/cache/f142f42d60b6937805eb75f7eb3d4972_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/d8876f008fcaa8e0f4f813bab3227041_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/5d3591bfad0168d0aea5aee653a7c76d_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/0d4e07fd0c522dbc9774f2a58d95c283_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/1325fef6280f2e25aaebf050ad9708fc_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/85e6faed9f4333df900594ec7e07c418_140x64.png