Styrelsen Destination Hallandsåsen ek. förening

Det är vi som sitter i styrelsen för Destination Hallandsåsen:
 
Ordförande: Jörgen Jönsson
Sekreterare: Helene Nilsson
Kassör: Inger Nilsson
Ledamot: Kerstin Hallenheim
Ledamot: Linus Nilsson
Ledamot: Bent Jensen
Ledamot: Bo Nelding

Suppleant: Anna Sjöstrand
Suppleant: Ingrid Persson Skog