Brante källa

Brante källa erbjuder friskt och gott vatten direkt från berget! Brante källa ligger i ett område med 1000-åriga anor. I omgivningarna finns bland annat forntida gravar, fossil åkermark, forna åkrar, terrasskanter, en mängd hålvägar samt rester av skvaltkvarnar. Här finns också små rester av en gammal ute dansbana.

Precis väster om Brante Källa ser vi många små röjningsrösen. De kan vara från 800-900 f Kr fram till 1600-1700 talet. De ligger ibland väldigt tätt, åkrarna har varit väldigt små. Idag är det bokskog som dominerar här. Efter isen, för 12-13000 år sen, kom först björk, sälg, hassel och alm, som först tog chansen att etablera sig. För 10000 år sen var det varmare. Då fanns frodiga skogar med lind, ask och ek och under en period förekom även dovhjortar. Almen försvann mellan äldre stenåldern och yngre stenåldern. I slutet på äldre stenåldern hade man börjat odla lite. Alla almar dog inom en mansålder efter klimatiska förändringar. Eftersom det var lättare att få bort de döda träden fick man lättodlad mark. Man brände och odlade med 20 års intervall. Mellan odlingarna var det 20 års lugn. Då hann först eken och senare boken rota sig – för kanske 3000 år sedan. För 1000 år sedan övergavs odlingarna och boken fick en chans.
Den branta backen uppför nordsidan av Hallandsåsen kan vara svettdrivande för vandraren och cyklister.

Hitta till oss

Brante källa

Du kanske gillar

Hallavara dal

Längs Hallandsåsen finns flera spännande raviner, bildad ...

Läs mer

Hulrugered

Hulrugered är en by med medeltida ursprung, som 1677 blev...

Läs mer

Öresjö

Vid infarten till Båstad och i anslutning till Stensån li...

Läs mer

  • Följ oss
  • Instagram
  • Facebook
/backnet/media_archive/cache/85e6faed9f4333df900594ec7e07c418_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/8a516753e256e08fad67f8e75ba9b86a_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/f142f42d60b6937805eb75f7eb3d4972_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/e8438f07f7fa2882d852bd241f546f52_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/9b27cf8e9317fb70735f19e9039b68f4_140x64.png