Naturupplevelser

Landskapet på Hallandsåsen är mångsidigt så att det förslår. I ena stunden befinner man sig på böljande hedar som minner om Skottlands högland, för att sedan vandra över hjortronmyrar som vore man långt upp i Norrland. Lägg därtill prasslande, skira bokskogar, åkerlyckor och längst i väster dramatiska, nakna klippor. Här finns mycket natur att uppleva.