Strövområden

Grytåsa är ett av de nyare strövområdena kring Hallandsåsen och finns utanför Örkelljunga. Grytåsa är präglat av skogsbete, ett ovanligt fenomen i Skåne som kommer av att det under lång tid betats av nötkreatur.
Flera minder rullstensåsar bildar böljande skogsklädda kullar med små kärr och god artrikedom.