Osbecks bokskogar

I naturreservatet Osbecks bokskogar finns ett system av markerade strövstigar. De är upplagda som slingor som tangerar varandra och på så sätt kan du kombinera flera av dem ifall du vill göra en längre promenad.

Vita slingan är 1 km. Den kortaste rundan ligger mitt i reservatet. Den ger dig en bra introduktion till den natur och kultur som är typisk för Osbecks bokskogar. Slingan är lätt att gå.

Blå slingan är 4 km. Blå slingan går i reservatets västra delar. Naturen växlar mellan bokskogar och hagmarker, men du passerar även gran- och sumpskogar. Terrängen är relativt lättgången och vid flera tillfällen bjuds du på vida utsikter. Längs slingan finns små skyltar som berättar om saker som du kan se utmed stigen, till exempel hålvägar och en domarring. Tar du genvägen över ängarna kommer du till Lassahusstenen. 

Röda slingan är 2 km. Detta är den slinga som är mest omväxlande, både i terräng och innehåll. Går du hela slingan får du bra träning i benen eftersom det finns några rejäla backar längs vägen. Det är bara en fördel om du stannar upp, vilar dig en stund och njuter av ljudet från susande löv och fåglarnas drillar. De första femhundra metrarna av slingan är tillgänglighetsanpassad. Där är stigen bred, flack och hårdgjord så att rullstolsburna besökare och barnvagnar kan ta sig fram utan större svårigheter. Det finns en rastplats tillgänglig för alla. Här kan du grilla och ta en fikapaus. 

Gula slingan är 2,5 km. Denna stig kan ses som en förlängning av Röda slingan, men du kan även nå den via parkeringen vid Brante källa. Med hjälp av slingan kan du utforska den östra delen av reservatet. Där stigen vänder i öster finns ett spännande hålvägssystem. Den nedre sträckan följer en gammal färdväg. 

Osbecksrundan är 2,5 km. Denna tematiska stig går i Linnélärjungens Pehr Osbecks fotspår. Speciella skyltar berättar om Osbecks observationer och jämför dem med hur det ser ut idag. Rundan börjar nere i Hasslöv, vid Lugnarohögen, ett för Europa unikt fornminne. Längs Dalabäcken finns resterna av flera skvaltkvarnar. Ta en paus med ett glas friskt vatten från Brante källa. Rundan fortsätter i bokskog och tar dig ned längs kurviga hålvägar. Lyssna på Osbeck! På länsstyrelsens hemsida går det att ladda ner mp3-filer och lyssna på Linnélärjungens beskrivelser om folklivet.

Hitta till oss

Osbecks bokskogar

Du kanske gillar

Brante källa

Brante källa erbjuder friskt och gott vatten direkt från ...

Läs mer

Dejarp

I det unikt förhistoriskt kulturlandskap finns ett av Ska...

Läs mer

Fyra kommuner

Längd 125 km. Höjdskillnad 770 m.

Läs mer

  • Följ oss
  • Instagram
  • Facebook
/backnet/media_archive/cache/8e0834918e96c1c03400d29aa6e65e55_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/0d4e07fd0c522dbc9774f2a58d95c283_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/1325fef6280f2e25aaebf050ad9708fc_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/5d3591bfad0168d0aea5aee653a7c76d_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/538a6d42112fab2ad3ad43eba08e9990_140x64.png