Naturreservat

Osbecks bokskogar ligger på Hallandsåsens nordsluttning strax intill samhället Hasslöv i Laholms kommun. Naturen i reservatet är fascinerande och besökare har genom århundrandena fängslats av landskapet.
Skogarna som växer på Hallandsåsens nordsluttning har gamla anor och tillhör några av landets mest värdefulla lövskogsområden. 

Hovs Hallar är den yttersta delen av Hallandsåsen, som möter havet på Bjärehalvön. Hallar är ett äldre namn för hällar (klippor), och har även gett namn åt landskapet Halland. Hovs Hallar visar havets nedbrytande kraft, där åsen får sin tvära avslutning i ett 1,5 kilometer långt klipparti. Här finns klippformationer från 10 m höjd upp till 30 m – med grottor, klapperstensfält, stenstränder, enefälader och fantastiska utsiktspunkter, t ex Knösen.

Björsåkra-Bölinge naturreservat har mycket kuperad terräng som växlar mellan lövskog, blandskog, myrar och ljunghed. Här finns fina utsiktsplatser och utrymme för upptäcksfärd. Nära Skåneleden precis vid gränsen mellan Halland och Skåne.

Åstarpe mosse, naturreservat

Högt uppe på Hallandsåsen ligger Åstarpe Mosse - 189 ha v...

Läs mer

Axeltorps skogar

Värdefulla lövskogsområden såväl bokskog som alsumpskogar...

Läs mer

Bjärekustens naturreservat, inklusive Hovs Hallar

Hovs Hallar är den yttersta delen av Hallandsåsen, som mö...

Läs mer

Björsåkra-Bölinge, naturreservat

Björsåkra-Bölinge naturreservat omfattar ca 44 ha och gen...

Läs mer

Djurholmen

Uppe på Hallandsåsen ligger Djurholmsmossen, ett stort my...

Läs mer

Ekered, naturreservat

Området har tidigare använts som slåtteräng, som bredde u...

Läs mer

Englands Dal, naturreservat

Alldeles ovanför Norrvikens Trädgårdar ligger naturreserv...

Läs mer

Grevie åsar, naturreservat

Grevie åsar – även kallas Grevie backar – består av många...

Läs mer

Hallands Väderö

Väderön och kringliggande skär utgör Skånes skärgård. En ...

Läs mer

Hallandsåsens Nordsluttning, naturreservat

Hallandsåsens nordsluttning är på övre delen måttlig kupe...

Läs mer

Ingvarsbygget

5 km öster om Hishult ligger naturreservatet Ingvarsbygge...

Läs mer

Osbecks bokskogar

Följ Carl von Linnés lärling i spåren på Hallandsåsen. Hä...

Läs mer

Osbecks bokskogar

Redan när man kliver ut ur bilen i naturreservatet möts m...

Läs mer

Pennebo, naturreservat

Pennebo är ett gammalt kulturlandskap. Ängar och betesmar...

Läs mer

Prästängen

Söder om Hallandsåsen nära Tåstarp ligger naturreservatet...

Läs mer

Stora Hults fälad/strand

Landskapet på Bjärehalvön är starkt kulturpräglat och de ...

Läs mer

Tjuvhultskärret, naturreservat

Tjuvhultskärret på Hallandsåsens platåområde erbjuder på ...

Läs mer

Vallåsen, naturreservat

Vallåsens naturreservat består av 4,5 ha gammal bokskog m...

Läs mer

  • Följ oss
  • Instagram
  • Facebook
/backnet/media_archive/cache/e8438f07f7fa2882d852bd241f546f52_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/eaf625d1eeaa6a929005d98fc27b977b_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/d8876f008fcaa8e0f4f813bab3227041_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/9b27cf8e9317fb70735f19e9039b68f4_140x64.png